REFERENCJE

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami na temat wybranych projektów, dla których pozyskaliśmy finansowanie.

BUDOWA CENTRUM BADAWCZO - ROZWOJOWEGO

 • Nazwa klienta: SANOK RUBBER COMPANY S.A.
 • Tytuł projektu: „Utworzenie przez SANOK RUBBER COMPANY S.A. Centrum Badawczo-Rozwojowego w celu opracowywania innowacyjnych produktów dla sektora produkcji środków transportu”.
 • Źródło finansowania: Działanie 2.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.
 • Wartość projektu: 31 103 018,00 zł.
 • Zakres wsparcia ze strony HNR: przygotowanie pełnej dokumentacji aplikacyjnej projektu (w tym agendy badawczej i analizy finansowej), zarządzanie projektem.

BADANIA NAUKOWE

 • Nazwa klienta: konsorcjum naukowe, którego liderem jest Centrum Doradztwa Rolniczego.
 • Tytuł projektu: „Stworzenie bioinformatycz-nego systemu zarządzania narodowymi zasobami genowymi roślin użytkowych oraz rozwój kapitału społecznego i gospodarczego Polski poprzez ochronę i wykorzystanie tych zasobów w procesie świadczenia usług doradztwa rolniczego”.
 • Źródło finansowania: strategiczny program badań naukowych i prac rozwojowych „SPOŁECZNY I GOSPODARCZY ROZWÓJ POLSKI W WARUNKACH GLOBALIZUJĄ-CYCH SIĘ RYNKÓW” – GOSPOSTRATEG.
 • Wartość projektu: 9 850 463, 00 zł.
 • Zakres wsparcia ze strony HNR: skojarzenie członków konsorcjum, przygotowanie pełnej dokumentacji aplikacyjnej projektu.

OCHRONA ŚRODOWISKA

 • Nazwa klienta: Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie.
 • Tytuł projektu: „Termomodernizacja budynków Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie”.
 • Źródło finansowania: Poddziałanie 1.3.1 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
 • Wartość projektu: 16 832 019, 92 zł.
 • Zakres wsparcia ze strony HNR: przygotowanie pełnej dokumentacji aplikacyjnej projektu (w tym studium wykonalności i analizy finansowej).

WARUNKI KORZYSTANIA

POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA "COOKIES"