OFERTA

POZYSKIWANIE FINANSOWANIA

Pozyskujemy finansowanie dla projektów zarówno ze źródeł krajowych, jak i międzynarodowych, w tym przede wszystkim w ramach funduszy europejskich, funduszy norweskich i EOG oraz programu ramowego Horyzont 2020. Przygotowujemy wnioski o dofinansowanie, biznesplany, studia wykonalności, badania czystości patentowej, agendy badawcze, analizy finansowe i inne dokumenty niezbędne do pozyskania finansowania.

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI

Zarządzamy projektami finansowanymi ze źródeł zewnętrznych, w tym przede wszystkim przygotowujemy dokumenty wymagane do ich rozliczenia przez instytucje zewnętrzne (przyznające finansowanie). Zapewniamy nadzór nad prawidłową i terminową realizacją zadań, prowadzimy audyty wewnętrzne i czynnie uczestniczymy w kontrolach projektu. Prowadzimy także szkolenia w powyższym zakresie.

WDROŻENIA E-COMMERCE

We współpracy z naszym partnerem (Xinfo) wdrażamy kompleksowe rozwiązania z zakresu handlu i marketingu elektronicznego, począwszy od opracowania modelu biznesowego e-sklepów, poprzez przygotowanie projektów graficznych i oprogramowania, aż po prowadzenie działań marketingowych. Pomagamy klientom działającym zarówno w modelu B2B, jak i B2C, w Polsce oraz międzynarodowo.

WARUNKI KORZYSTANIA

POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA "COOKIES"